Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
About Student Artist Member minaFemale/Philippines Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 219 Deviations 5,994 Comments 10,840 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

deviantID

crazygoat20's Profile Picture
crazygoat20
mina
Artist | Student
Philippines
Favourite genre of music: pop,rock,hiphop,violin,REMIX
Favourite style of art: everything
MP3 player of choice: radio and My phone,ipad
Wallpaper of choice: Transformers and Other
Favourite cartoon character: MEGATRON,STARSCREAM(prime),bumblebee,nefarious,beelzemon,alphamon,omegamon,gallantmon,dynasmon,more
Interests
Pangalan: Vismina C Go
Taon \ Seksyon: IV-Saint Joseph
Paksa: Filipino
Petsa: Hunyo 30, 2014

Tungal sa Paano Lalaki Huwag Kumuha Ito
May pilat siya sa mukha
Huwag mong takutin ang mga lalaki
Mapabababa mo ba ang halaga?

Ako'y nagsusulat
Mahirap ang suliranin mo
Huwag mong pinsalain ang babae
Nagkatong nakita ko sa lalaki

May malambot siyang mukha
Wala akong tiwala sa kaniya
Noong nagdaang taglagas ay

Umalis akong patungo sa buhay
Yao'y malungkot na pamamaalam

Siya'y may kasalanan
Hindi ko siya pinapanigan
Hindi ko sabi honest siya kaya gusto niya yan

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconsoullostatsea:
SoulLostAtSea Featured By Owner Jul 18, 2014
Thanks for the favourite! :)
Reply
:iconcrazygoat20:
crazygoat20 Featured By Owner 6 days ago  Student
Tard Welcome You're Welcome Speech Bubble 1 - Beemote You're Welcome Speech Bubble 2 - Beemote 
Reply
:iconahunmaster:
ahunmaster Featured By Owner Jul 17, 2014
Thanks for the fav.
Reply
:iconcrazygoat20:
crazygoat20 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student
Hamtaro Mouse Emoji-02 (Kawaii) [V1] You're Welcome Speech Bubble 1 - Beemote You're Welcome Speech Bubble 2 - Beemote 
Reply
:iconfunkyk38:
FunkyK38 Featured By Owner Jul 17, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks much for the fave! :D
Reply
:iconcrazygoat20:
crazygoat20 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student
Hamtaro Mouse Emoji-02 (Kawaii) [V1] You're Welcome Speech Bubble 1 - Beemote You're Welcome Speech Bubble 2 - Beemote 
Reply
:iconhb123abc:
HB123abc Featured By Owner Jul 13, 2014  Student General Artist
I appreciate the favorites on my art, thank you!
Reply
:iconcrazygoat20:
crazygoat20 Featured By Owner Jul 14, 2014  Student
Pinkie Chibi Pie Dancing You Are Welcome 
Reply
:iconijiryushippo:
IjiRyushippo Featured By Owner Jul 13, 2014  Student General Artist
Thankyou for the faves.  hope the tutorials are usefull
Reply
:iconcrazygoat20:
crazygoat20 Featured By Owner Jul 13, 2014  Student
Ayano Tateyama (Bows) [V12] You're Welcome Speech Bubble 1 - Beemote You're Welcome Speech Bubble 2 - Beemote Really help me lot:agirlthing: 
Reply
Add a Comment: